HIỆN THỰC HOÁ
GIẤC MƠ TOÀN CẦU
Hơn +8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư - định cư quốc tế, chúng tôi tự hào là đơn vị cung cấp các giải pháp di trú tối ưu đến Gia đình Việt. Kết nối ngay để nhận tư vấn!

Câu hỏi thường gặp

Có yêu cầu mức tài sản ròng tối thiểu không?

Đương đơn chính phải chứng minh có đủ khả năng tài chính để thực hiện khoản đầu tư và sinh sống ở Pháp.

Có thể đi đến những quốc gia nào mà không cần xin thị thực du lịch với thẻ cư trú này?

Người sở hữu thẻ cư trú Pháp, sẽ được miễn thị thực du lịch đến:

  • Các quốc gia thành viên thuộc khu vực Schengen.

Đương đơn có thể đầu tư bất động sản để sở hữu thẻ cư trú Pháp không?

Hình thức đầu tư bất động sản không đáp ứng điều kiện tham gia vào chương trình này.

Điều gì sẽ xảy ra khi thẻ cư trú đến hạn sau 4 năm?

Đương đơn phải xin gia hạn thẻ và quy trình này dễ dàng thực hiện miễn là đương đơn có thể chứng minh khoản đầu tư đã được sử dụng và đã đáp ứng yêu cầu tạo ra việc làm cũng như hoạt động kinh doanh của công ty vẫn được duy trì.

Có thể nộp đơn xin cấp quốc tịch Pháp không? Nếu có, thì điều kiện nộp hồ sơ là gì?

Có thể nộp đơn xin cấp quốc tịch sau 05 năm nếu:

  • Đương đơn cư trú liên tiếp tại Pháp trong 05 năm. Nơi cư trú chính được xác định là nơi cư trú hiện tại mà đương đơn thường sinh sống;
  • Đương đơn có đủ trình độ giao tiếp bằng tiếng Pháp và hòa hợp với cộng đồng, văn hóa Pháp;
  • Không có bất kỳ tiền án tiền sự nào.

Có yêu cầu mức tài sản ròng tối thiểu không?

Đương đơn chính phải chứng minh có đủ khả năng tài chính để thực hiện khoản đầu tư và sinh sống ở Pháp.

Có thể đi đến những quốc gia nào mà không cần xin thị thực du lịch với thẻ cư trú này?

Người sở hữu thẻ cư trú Pháp, sẽ được miễn thị thực du lịch đến:

  • Các quốc gia thành viên thuộc khu vực Schengen.

Đương đơn có thể đầu tư bất động sản để sở hữu thẻ cư trú Pháp không?

Hình thức đầu tư bất động sản không đáp ứng điều kiện tham gia vào chương trình này.

Điều gì sẽ xảy ra khi thẻ cư trú đến hạn sau 4 năm?

Đương đơn phải xin gia hạn thẻ và quy trình này dễ dàng thực hiện miễn là đương đơn có thể chứng minh khoản đầu tư đã được sử dụng và đã đáp ứng yêu cầu tạo ra việc làm cũng như hoạt động kinh doanh của công ty vẫn được duy trì.

Có thể nộp đơn xin cấp quốc tịch Pháp không? Nếu có, thì điều kiện nộp hồ sơ là gì?

Có thể nộp đơn xin cấp quốc tịch sau 05 năm nếu:

  • Đương đơn cư trú liên tiếp tại Pháp trong 05 năm. Nơi cư trú chính được xác định là nơi cư trú hiện tại mà đương đơn thường sinh sống;
  • Đương đơn có đủ trình độ giao tiếp bằng tiếng Pháp và hòa hợp với cộng đồng, văn hóa Pháp;
  • Không có bất kỳ tiền án tiền sự nào.