• Slider - Canada 1

Trợ Cấp Ứng Phó Khẩn Cấp Canada Và Những Điều Cần Biết

Trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên thế giới, ngoài việc đưa ra các biện pháp ngăn chặn sự lan rộng gây ảnh hưởng sức khỏe người dân, thì các chính sách hỗ trợ kịp thời của các nước cũng rất được quan tâm. Riêng tại Canada, Chính phủ liên bang đã nhanh chóng đưa ra gói cứu trợ khẩn cấp để giúp người dân và doanh nghiệp ứng phó với đại dịch Covid-19. 

Chương trình cứu trợ này bao gồm nhiều biện pháp trợ cấp tài chính cho người lao động bị mất việc vì đại dịch, như tăng cường Bảo hiểm Thất nghiệp và có một loại trợ cấp mới gọi là Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp Canada (CERB, Canada Emergency Response Benefit).

Để giúp Quý khách tìm hiểu chi tiết về loại trợ cấp mới CERB, cũng như điều kiện để hưởng trợ cấp, ngày nộp đơn và giải đáp về một số vấn đề cụ thể, VICTORY xin giới thiệu thông tin chính thức từ chính phủ liên bang Canada.

 

TRỢ CẤP ỨNG PHÓ KHẨN CẤP CANADA (CERB) LÀ GÌ?

Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp Canada trợ giúp thu nhập tạm thời cho những người lao động đã ngừng làm việc và không có thu nhập từ việc làm hoặc thu nhập tự làm chủ / làm việc độc lập vì những lý do liên quan đến Covid-19.

Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp mới của Canada được trả theo các đợt bốn tuần với số tiền $2.000, tương đương với $500 mỗi tuần. Thời gian có thể được trả trợ cấp này tối đa là 16 tuần.

 

ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC HƯỞNG TRỢ CẤP?

Trợ cấp / Phúc lợi này sẽ dành cho người lao động:

- Cư trú tại Canada, ít nhất 15 tuổi;

- Đã ngừng làm việc vì Covid-19 hoặc hội đủ điều kiện hưởng trợ cấp thường lệ hoặc trợ cấp ốm đau của Bảo hiểm Thất nghiệp:

- Có thu nhập ít nhất $5.000 vào năm 2019 hoặc trong 12 tháng trước ngày nộp đơn; và

- Đang hoặc dự kiến sẽ không có thu nhập từ việc làm hoặc thu nhập tự làm chủ / làm việc độc lập trong ít nhất 14 ngày liên tiếp trong thời gian bốn tuần đầu. Đối với các giai đoạn hưởng trợ cấp sau đó, họ dự kiến sẽ không có thu nhập từ việc làm.

Thu nhập tối thiểu $5.000 có thể từ bất kỳ hoặc kết hợp các nguồn sau: việc làm; tự làm chủ / làm việc độc lập; phúc lợi thai sản và nghỉ chăm con mới sinh theo chương trình Bảo hiểm Thất nghiệp EI và / hoặc các phúc lợi tương tự được trả tại Quebec theo Chương trình Bảo hiểm Cha mẹ Quebec.

Trợ cấp CERB chỉ dành cho những người ngừng làm việc vì những lý do liên quan đến Covid-19.

 

CÁCH NỘP ĐƠN HƯỞNG TRỢ CẤP?

Có 2 hình thức nộp đơn: 

- Trực tuyến với Tài khoản CRA

- Qua điện thoại với dịch vụ điện thoại tự động

Quan trọng! Nếu anh chị không hội đủ điều kiện hưởng Bảo hiểm Thất nghiệp, hãy tìm hiểu cách chuẩn bị nộp đơn xin hưởng CERB tại trang hướng dẫn của Thuế vụ Canada (CRA).

 

Nguồn: Chính phủ Canada

Trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn ra ở nhiều nước trên Thế Giới, ngoài việc đưa ra các biện pháp ngăn chặn sự lan rộng gây ảnh hưởng sức khỏe người dân, thì các chính sách hỗ trợ kịp thời của các nước cũng rất được quan tâm. Đáng chú ý là Chính phủ liên bang Canada đã đưa ra gói cứu trợ khẩn cấp để giúp người dân và doanh nghiệp ứng phó với đại dịch Covid-19.

Chương trình cứu trợ này bao gồm nhiều biện pháp trợ cấp tài chính cho người lao động bị mất việc vì đại dịch, như tăng cường Bảo hiểm Thất nghiệp và có một loại trợ cấp mới gọi là Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp Canada (CERB, Canada Emergency Response Benefit).

Để giúp Quý khách tìm hiểu chi tiết về loại trợ cấp mới CERB, cũng như điều kiện để hưởng trợ cấp, ngày nộp đơn và giải đáp về một số vấn đề cụ thể, VICTORY xin giới thiệu thông tin chính thức từ chính phủ liên bang Canada.

TRỢ CẤP ỨNG PHÓ KHẨN CẤP CANADA (CERB) LÀ GÌ?

Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp Canada trợ giúp thu nhập tạm thời cho những người lao động đã ngừng làm việc và không có thu nhập từ việc làm hoặc thu nhập tự làm chủ / làm việc độc lập vì những lý do liên quan đến Covid-19.

Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp mới của Canada được trả theo các đợt bốn tuần với số tiền $2.000, tương đương với $500 mỗi tuần. Thời gian có thể được trả trợ cấp này tối đa là 16 tuần.

ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC HƯỞNG TRỢ CẤP?

Trợ cấp / Phúc lợi này sẽ dành cho người lao động:

  • Cư trú tại Canada, ít nhất 15 tuổi;
  • Đã ngừng làm việc vì Covid-19 hoặc hội đủ điều kiện hưởng trợ cấp thường lệ hoặc trợ cấp ốm đau của Bảo hiểm Thất nghiệp:
  • Có thu nhập ít nhất $5.000 vào năm 2019 hoặc trong 12 tháng trước ngày nộp đơn; và
  • Đang hoặc dự kiến ​​sẽ không có thu nhập từ việc làm hoặc thu nhập tự làm chủ / làm việc độc lập trong ít nhất 14 ngày liên tiếp trong thời gian bốn tuần đầu. Đối với các giai đoạn hưởng trợ cấp sau đó, họ dự kiến sẽ không có thu nhập từ việc làm.

Thu nhập tối thiểu $5.000 có thể từ bất kỳ hoặc kết hợp các nguồn sau: việc làm; tự làm chủ / làm việc độc lập; phúc lợi thai sản và nghỉ chăm con mới sinh theo chương trình Bảo hiểm Thất nghiệp EI và / hoặc các phúc lợi tương tự được trả tại Quebec theo Chương trình Bảo hiểm Cha mẹ Quebec.

Trợ cấp CERB chỉ dành cho những người ngừng làm việc vì những lý do liên quan đến Covid-19.

CÁCH NỘP ĐƠN HƯỞNG TRỢ CẤP?

Có 2 hình thức nộp đơn:

- Trực tuyến với Tài khoản CRA

- Qua điện thoại với dịch vụ điện thoại tự động

Quan trọng! Nếu anh chị không hội đủ điều kiện hưởng Bảo hiểm Thất nghiệp, hãy tìm hiểu cách chuẩn bị nộp đơn xin hưởng CERB tại trang hướng dẫn của Thuế vụ Canada (CRA).

Nguồn: Chính phủ CanadaBài viết xem thêm


Cảnh đẹp Canada

Tư vấn Online