• Slider1
Thống Kê Số Lượng Hồ Sơ EB5 Được Cấp Cho Việt Nam Tính Đến Cuối Tháng 04/2019

Thống Kê Số Lượng Hồ Sơ EB5 Được Cấp Cho Việt Nam Tính Đến Cuối Tháng 04/2019

Theo số liệu chính thức được công bố trên Website của Bộ Ngoại Giao- Cục Lãnh Sự Mỹ cho thấy đã có thêm 116 visa định cư diện EB5 được cấp cho nhà đầu tư Việt Nam và gia đình tính đến cuối tháng 04/2019.

 

Như vậy, đã có tổng cộng 368 visa EB5 đã cấp cho Việt Nam trên tổng số 700 visa hạn mức dành riêng cho Việt Nam trong năm tài chính 2019 của Mỹ (tính từ tháng 10/2018). Như vậy ước tính còn lại khoảng 332 visa EB5 cấp cho Việt Nam.

 

Ký hiệu phân loại visa EB-5 (chương trình EB-5 trung tâm khu vực):

  • I.51: visa EB-5 dành cho nhà đầu tư là  83 visa
  • I.52: visa EB-5 dành cho vợ/chồng là 76 visa
  • I.53: visa EB-5 dành cho con phụ thuộc là 193 visa

 

Ký hiệu phân loại visa EB-5 trực tiếp (khu vực ưu tiên thu hút đầu tư):

  • T.51: visa EB-5 dành cho nhà đầu tư là 5 visa
  • T.52: visa EB-5 dành cho vợ/chồng là 3 visa
  • T.53: visa EB-5 dành cho con phụ thuộc là 6 visa

 

Ký hiệu phân loại visa EB-5 trực tiếp (không thuộc khu vực ưu tiên thu hút đầu tư):

  • C.51: visa EB-5 dành cho nhà đầu tư là 2 visa
  • C.52: visa EB-5 dành cho vợ/chồng là 0 visa
  • C.53: visa EB-5 dành cho con phụ thuộc là 0 visa

 

Trong thời điểm Chương trình đầu tư Mỹ được gia hạn ngắn đến ngày 30/09/2019, đây là lúc thích hợp đối với tất cả anh/chị đang mong muốn tiến hành hồ sơ đầu tư định cư Mỹ, hiện thực hóa giấc mơ di trú cho cả gia đình thân yêu tại đất nước Cờ Hoa.

Hãy liên hệ với VICTORY qua số Hotline 0942 99 74 99 ngay hôm nay để được tư vấn và tham gia xét duyệt hồ sơ để đặt nền tảng vững chắc cho hạnh phúc và quyền lợi của cả gia đình trong tương lai.

 Bài viết xem thêm


Cảnh đẹp nước Mỹ

Tư vấn Online