• Slider - Úc

Hệ Thống Thang Điểm Chương Trình Định Cư Anh Quốc Diện Doanh Nhân

Chương trình định cư Anh Quốc theo diện doanh nhân là chương trình cho phép công dân các nước không thuộc Khối Liên Minh Tiền Tệ Chung Châu Âu được định cư tại Anh. Điều kiện ràng buộc là cá nhân đó đầu tư vào Anh hoặc đảo Man bằng cách thành lập và trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Theo thống kê, thời gian thụ lý và giải quyết hồ sơ xin định cư diện doanh nhân vào khoảng 6-8 tháng.

Điều kiện tối thiểu để xin visa định cư diện doanh nhân ở Anh.

  • Có ít nhất 200.000 bảng Anh để đầu tư và kinh doanh tại Anh hoặc đảo Man.
  • Đáp ứng yêu cầu về trình độ tiếng Anh
  • Đạt 95 điểm theo Thang điểm của Bộ Nội Vụ Anh

Thang điểm di trú Vương quốc Anh là công cụ để Bộ Nội Vụ Anh chọn lựa những người nhập cư có thể đóng góp cho sự phát triển của quốc gia. Do đó, việc tính điểm dựa trên những tiêu chí liên quan đến trình độ, tài chính và kinh nghiệm làm việc.

Hãy liên hệ với VICTORY qua hotline 0942.99.74.99 để nắm bắt cơ hội thực hiện sớm chương trình định cư Anh Quốc, nhằm sở hữu thường trú nhân cho cả gia đình.

-----------

Bảng tính điểm Chương trình định cư Anh Quốc diện Doanh Nhân


 

Nguồn vốn đầu tư

Bạn có khoản tiền mặt ít nhất £200.000

25 điểm

Khoản tiền đầu tư được nắm giữ bởi Tổ chức tín dụng được quy định

25 điểm

Khoản tiền đầu tư có thể được chuyển qua Anh Quốc/Đảo Man

25 điểm

 

Khả năng tiếng Anh

CEFR B1 tất cả kỹ năng ( Tương đương IELTs UKVI General 4.0)

10 điểm

 

Khoản quỹ duy trì

Khoản quỹ duy trì

(Đương đơn: £3.310, Người đi kèm: £1.900)

10 điểmBài viết xem thêm


Tư vấn Online