Block index file

Dự Án Charter School

Charter School là hệ thống trường học từ mẫu giáo đến cấp 2 được xây dựng và quản lý bởi chính phủ Hoa Kỳ có 6100 TRƯỜNG trên toàn nước Mỹ. Tuy nhiên hoạt động tài chính và chất lượng giảng dạy được tài trợ và giám sát bởi Chính quyền mỗi Tỉnh bang. Được thành lập từ năm 1991,đến nay hệ thống trường đã và đang phát triển tạo ra hình thức giáo dục tiên tiến phổ biến với cơ sở hạ tầng và chất lượng giảng dạy tốt.

Cho đến nay, Charter School là Hệ thống trường học tư thục duy nhất tại USA được tổng thống Hoa Kỳ tuyên dương và được chính phủ bảo trợ 100% học phí của học sinh đến học tại trường. Các bậc phụ huynh tại USA luôn xếp hàng nộp đơn để con em được đến học tại trường.
+ Điểm mạnh lớn nhất của dự án là tham gia góp vốn của Chính Phủ Hoa Kỳ & nguồn thu nhập của trường được chính phủ bảo trợ 100%.
+ Đầu tư theo hình thức CHO VAY VỐN, trả tiền cho nhà Đầu tư sau 05 năm.
+ Mỗi trường có trung bình 1.000 học sinh theo học, Chính phủ trả chi phí học sinh đi học trung bình 8.000$/ học sinh. Tương đương mỗi năm trường thu về 8 triệu đô Mỹ, 5 năm trường thu về 40 triệu đô la Mỹ.
Cụ thể như sau:

1,000 học sinh

Học sinh /mỗi trường

8,000$

Chi phí Chính Phủ chi trả /học sinh

8,000,000$

Doanh thu/ 1 năm

40,000,000$

Doanh thu /5 năm

14,000,000$

Loại nhuận ước tính 35%/ doanh thu 5 năm

25 suất

Số lượng nhà đầu tư EB5 Tham gia vào mỗi trường

12,500,000

Số tiền tham gia nhà đầu tư EB5

Tổng số lợi nhuận trên dư sức để hoàn trả cho nhà đầu tư EB5 tham gia vào sau 05 năm. Dự án đảm bảo nguồn Cung & Cầu hợp lý, dự án không phụ thuộc vào nền Kinh tế kinh doanh bên ngoài. ĐÂY LÀ MỘT TRONG NHỮNG ĐiỂM MẠNH NHẤT CỦA DỰ ÁN

Dự án Charter School từ trước đến có trên 100 nhà đầu tư từ Việt Nam, là dự án được đánh giá là ưa chuộng, đáng tin cậy và nhiều nhà Đầu tư VN nhất từ trước đến giờ. Dự án đã đi qua 1 quá trình thành công & bền vững, đó là lí do dự án vẫn được duy trì và chào mời tại Việt Nam.Bài viết xem thêm


Tư vấn Online