• Slider - Canada 1

Doanh Nhân Tỉnh Bang Nova Scotia

+ Điều kiện

-  Chứng minh khả năng tài chính tối thiểu $600.000CAD cần chứng minh nguồn gốc.
-  Đương đơn chính dưới 55 tuổi.
-  Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm chủ Doanh nghiệp trong 5 năm gần nhất, hoặc có 5 năm kinh nghiệm quản lý ở vị trí cấp bậc cao trong vòng 10 năm gần nhất
-  Ngoại ngữ: tiếng Anh IELTS mỗi kỹ năng không dưới 4.5

+ Yêu cầu

-  Có ý định sống và mở Doanh nghiệp tại Nova Scotia.
-  Nhà đầu tư mở Doanh nghiệp tối thiểu $150.000 CAD vào một doanh nghiệp mới hoặc hiện có tại Nova Scotia. Tham gia quản  lý hoạt động doanh nghiệp tại Nova Scotia

+ Điểm mạnh của chương trình:

-  Phù hợp với nhà đầu tư có ý định sang Canada trong thời gian ngắn. Chương trình được chính phủ đảm bảo.
-  Sau khi có PR CARD, Đương đơn và gia đình được hưởng Quyền lợi về Y tế, Giáo dục, và An Sinh Xã Hội.
-  Không yêu cầu ký quỹ

Lưu ý: Những thông tin trên có thể thay đổi khi Tỉnh Bang ban hành quyết định thay đổi về điều kiện chương trình Cần chuẩn bị hồ sơ và nộp ngay khi chương trình   mở cửa ngay lập tức.

+ Quy trình:

Bước 1: Nộp một Biểu hiện Quan tâm (EOI) tới Tỉnh Nova Scotia.
- Những người nhập cư tương lai sẽ chỉ ra mối quan tâm của họ trong việc điều hành kinh doanh và cư trú tại Nova Scotia bằng cách điền thông tin về sở hữu kinh doanh hoặc kinh nghiệm quản lý, ngôn ngữ, giáo dục, đầu tư, tài sản ròng, tuổi tác, khả năng thích ứng và hoạt động kinh doanh của họ. Chỉ những ứng viên đủ tiêu chuẩn tối thiểu mới có thể nộp EOI.

Bước 2: Lời mời tham gia.
- Những hồ sơ ghi điểm cao nhất sẽ được Văn phòng Xuất nhập cảnh Nova Scotia (NSOI) mời nộp đơn chính thức cho Chương trình Đề cử Nova Scotia (NSNP).

Bước 3: Cấp Giấy phép lao động tạm thời và thành lập doanh nghiệp ở Nova Scotia.
- Những người nộp đơn thành công vào NSOI sẽ ký kết một thỏa thuận về hiệu quả kinh doanh với NSOI. Sau khi ký Thoả thuận Thực hiện Kinh doanh, NSOI sẽ cung cấp Giấy chấp thuận Doanh nhân NSNP để đương đơn nộp chp Bộ Công dân và Di trú Canada để xin Work permit hai năm.

Bước 4: Yêu cầu Đề cử.
- Khi đương đơn thỏa mãn các điều kiện của Thoả thuận Thực hiện Kinh doanh, bao gồm đầu tư bắt buộc, điều hành kinh doanh liên tục trong ít nhất một năm, và đệ trình Báo cáo Tiến độ Thành lập Doanh nghiệp cho NSOI, họ có thể nộp đơn xin được đề cử cho Thường trú nhân vĩnh viễn do Tỉnh Nova Scotia theo Chương trình Đề cử Nova Scotia.

Bước 5: Nộp đơn xin PR.
- Khi được đề cử, người nộp đơn nộp đơn xin Sở di trú Canada để có tư cách thường trú.

Hãy liên hệ với VICTORY qua số Hotline 0942 99 74 99 để được tư vấn và tham gia xét duyệt hồ sơ, nhằm đặt nền tảng vững chắc cho hạnh phúc và quyền lợi của cả gia đình trong tương lai.Bài viết xem thêm


Cảnh đẹp Canada

Tư vấn Online