• Slider - Canada 1

Đầu Tư Định Cư Tỉnh Bang New Brunswick

Điều kiện

- Chứng minh khả năng tài chính tối thiểu $600.000CAD (bao gồm tiền trong ngân hàng, giá trị doanh nghiệp, bất động sản,...) cần chứng minh nguồn gốc, trong đó có $300.000 CAD quỹ thanh khoản.

- Đương đơn chính từ 22-55 tuổi.

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm chủ Doanh nghiệp trong 5 năm gần nhất, hoặc có 5 năm kinh nghiệm quản lý ở vị trí cấp bậc cao.

- Ngoại ngữ: tiếng Anh IELTS tối thiểu 5.0 (tương đương điểm Ngôn ngữ Canada CLB 5)

- Trình độ học vấn tối thiểu tham dự khoá học ít nhất 2 năm sau THPT.

- Người đương đơn phải đạt tối thiểu thang điểm 65/100 điểm.

Yêu cầu

-      Có mong muốnđịnh cư tại NB,thành lập và điều hành Doanh nghiệp tại đây

-      Nhà đầu tư mở Doanh nghiệp đầu tư tối thiểu $250.000 CAD

Điểm mạnh của chương trình:

- Là chương trình được ưu tiên có thẻ xanh (PR card) nhanh nhất cho cả gia đình khoảng 2 năm nhanh hơn so với các Chương trình định cư khác. Chương trình được chính phủ đảm bảo.

- Quyền lợi về Y tế, Giáo dục, và An Sinh Xã Hội.

- Số tiền ký quỹ thấp.

Lưu ý: Những thông tin trên có thể thay đổi khi Tỉnh Bang ban hành quyết định thay đổi về điều kiện chương trình Cần chuẩn bị hồ sơ và nộp ngay khi chương trình mở cửa ngay lập tức

Hãy liên hệ với VICTORY qua số Hotline 0942 99 74 99 để được tư vấn và tham gia xét duyệt hồ sơ, nhằm đặt nền tảng vững chắc cho hạnh phúc và quyền lợi của cả gia đình trong tương lai.Bài viết xem thêm


Cảnh đẹp Canada

Tư vấn Online