• Slider - Canada 1

Đầu Tư Định Cư Tỉnh Bang PEI

ĐIỀU KIỆN

 • Đương đơn đồng ý thành lập, đầu tư và quản lý một doanh nghiệp tại PEI
 • Tài sản ròng 600.000 CAD (tài sản của đương đơn và vợ / chồng kết hợp)
 • Có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm, trong 5 năm qua, về quản lý kinh doanh và / hoặc sở hữu doanh nghiệp:
  • Quyền sở hữu doanh nghiệp: tối thiểu 20% (quyền sở hữu của chủ sở hữu và vợ / chồng) với sự quản lý hoạt động của công ty; hoặc
  • Kinh nghiệm quản lý: người nộp đơn chính phải trực tiếp quản lý ít nhất 3 nhân viên
 • Trình độ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp tối thiểu của CLB 4 (tương đương IELTS 4.0)
 • Trong độ tuổi 18-59
 • Tốt nghiệp THPT

QUY TRÌNH

1. Chuẩn bị hồ sơ ban đầu.

Quý khách vui lòng gửi các tài liệu tới VICTORY để VICTORY và luật sư có thể đánh giá hồ sơ của khách hàng theo bảng điểm EOI

2. Cấp Thư mời tham gia ITA

Một khi EOI được chấp thuận Chính phủ PEI đưa ra một Lời mời nộp đơn ITA, chúng tôi sẽ đệ trình đầy đủ giấy tờ của đương đơn càng sớm càng tốt.

3. Nộp hồ sơ bổ sung theo ITA

Sau khi nộp hồ sơ, Chính phủ PEI sẽ xem xét hồ sơ và yêu cầu tài liệu bổ sung (nếu cần) và mời khách hàng phỏng vấn.

4.  Thực hiện khảo sát và phỏng vấn

Đại diện tỉnh bang sẽ hoàn thành Kế hoạch kinh doanh của đương đơn trước khi khảo sát và phỏng vấn. Đương đơn sẽ trình bày Kế hoạch Kinh doanh cho Chính phủ trong cuộc phỏng vấn và phải chuẩn bị để thảo luận về nó.

5. Đậu phỏng vấn

Sau cuộc phỏng vấn thành công, Chính phủ sẽ phê duyệt Kế hoạch Kinh doanh.

6. Xin cấp Work Permit

 

7. Xin cấp thẻ xanh PR

Nộp đơn xin thường trú nhân sau khi sinh sống và hoạt động doanh nghiệp tại PEI 1 năm

THÔNG TIN CHUNG

 • Chương trình đề cử PEI (PEIPNP)  là cơ hội cho các nhà đầu tư/doanh  nhân để nhận Thẻ xanh trở thành Thường trú nhân vĩnh viễn Canada. 
 • Đại diện tỉnh bang sẽ xem xét và đánh giá từng hồ sơ, và đưa ra lời khuyên về những cách mà người nộp đơn có thể tăng điểm của họ.
 • Không có yêu cầu điểm tối thiểu trên thang điểm. Chính phủ sẽ lựa chọn ứng viên dựa trên điểm, quốc gia sở tại, ngành kinh doanh, v.v.

 • Hồ sơ EOI sẽ vẫn hoạt động trong cơ sở dữ liệu của Chính phủ trong 6 tháng. Sau thời gian đó, đương đơn có thể xin lại.
 • Vào thời điểm này, Các xác nhận cộng đồng tại PEI không có sẵn (hiện tại chưa có cộng đồng nào đăng ký để xác nhận cho các hồ sơ PEI). Trong tương lai, đương đơn có thể đến cộng đồng PEI mà họ muốn sống để nghiên cứu / thảo luận về kế hoạch kinh doanh và xin xác nhận hồ sơ. Lưu ý rằng điểm xác nhận của Cộng đồng không bắt buộc, VICTORY sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết khi có cập nhật từ Chính phủ PEI.

 

Lưu ý: Những thông tin trên có thể thay đổi khi Tỉnh Bang ban hành quyết định thay đổi về điều kiện chương trình.

 

Hãy liên hệ với VICTORY qua số Hotline 0942 99 74 99 để được tư vấn và tham gia xét duyệt hồ sơ, nhằm đặt nền tảng vững chắc cho hạnh phúc và quyền lợi của cả gia đình trong tương lai.Bài viết xem thêm


Cảnh đẹp Canada

Tư vấn Online