• Slider - Canada 1
 • Slider1
 • Slider2
 • Slider3
 • Slider4
 • Slider5

Thương hiệu uy tín

No.1

Victory tự hào là đơn vị tư vấn định cư có tốc độ xử lý hồ sơ nhanh số 1 hiện nay.

Dịch vụ chất lượng

10 Năm

Victory là đơn vị có hơn 10 năm kinh nghiệm tư vấn định cư tại thị trường Việt Nam.

Đội ngũ tư vấn

30 Năm

Victory tự hào hợp tác với đội ngũ luật sư quốc tế có hơn 30 năm kinh nghiệm xử lý hồ sơ định cư.

Tỉ lệ thành công

100%

Victory tự hào đồng hành cùng khách hàng hoàn thành giấc mơ định cư khi tỉ lệ hồ sơ thành công đạt gần như tuyệt đối.

Doanh Nhân British Columbia

Doanh nhân British Columbia

+ Điều kiện

 • Giá trị tài sản tối thiểu là $ 600,000 CAD cho mỗi ứng cử viên tiềm năng (cần chứng minh nguồn gốc)
 • Đầu tư tối thiểu $ 200,000 cho mỗi ứng cử viên tiềm năng,
 • Đầu tư tối thiểu $400.000 CAD nếu đương đơn đề cử 1 vị trí chủ chốt trong Doanh nghiệp
 • Trình độ Cao đẳng trở lên
 • Có 3 năm kinh nghiệm làm chủ doanh nghiệp hoặc 4 năm vị trí quản lý cấp cao trong vòng 10 năm trở lại đây.

+ Yêu cầu

 • Doanh nhân sẽ có 18-20 tháng để đáp ứng yêu cầu tối thiểu của chương trình.
 • Doanh nghiệp phải tạo ra ít nhất 1 vị trí công việc toàn thời gian và việc làm ổn định cho công dân hoặc thường trú nhân Canada trong vòng 12 tháng sau khi tới Canada
 • Tích cực tham gia quản lý doanh nghiệp.
 • Sinh sống tại bang British Columbia tối thiểu 75% thời gian được cấp trong giấy phép làm việc.

+ Quyền lợi

 • Nhận được Giấy phép làm việc tạm thời tại BC và xin lên Thẻ xanh nếu đạt đủ yêu cầu về Kinh doanh
 • Cơ hội phát triển kinh doanh tại BC
 • Quyền lợi về Y tế, Giáo dục và An Sinh Xã Hội.

 

+ Tiến trình xử lý

 • Chuẩn bị hồ sơ, nghiên cứu thị trường
 • Đăng ký Chương trình đề cử Tỉnh bang, đánh giá thang điềm kinh doanh
 • Nhận lời mời nộp đơn và chuẩn bị hồ sơ, đánh giá tài sản ròng
 • Nộp hồ sơ đầy đủ
 • Tỉnh bang xác nhận tính chính xác của Hồ sơ và yêu cầu phỏng vấn
 • Hồ sơ được chấp thuận, đương đơn ký các cam kết đầu tư và tạo công ăn việc làm.
 • Nhận Work Permit và tới BC thực hiện kinh doanh
 • Thực hiện kinh doanh đáp ứng đủ điều kiện sẽ được phép nộp đơn xin Thẻ xanh (PR)

Lưu ý: Những thông tin trên có thể thay đổi khi Tỉnh Bang ban hành quyết định thay đổi về điều kiện chương trình.


Cảnh đẹp Canada

Tư vấn Online