• Slider1
Các Dự Án Charter School Đã Đi Vào Hoạt Động

Các Dự Án Charter School Đã Đi Vào Hoạt Động

Theo như báo cáo và cập nhật tiến độ từ phía dự án Charter School bang Florida, đến thời điểm hiện tại thời gian ước tính và hình ảnh được cung cấp cho mỗi dự án được thông báo chính thức như sau:

Phase 1: Trường số 1 tại  thành phố Cooper , bang Florida.

►Tình trạng : đã hoàn thành và đi vào hoạt động từ tháng 8/2012

Phase 2: Trường số 2 tại  Homestead , bang Florida.

►Tình trạng : đã mở cửa vào tháng  8/2014

Phase 3: Trường số 3 tại thành phố Wellington , bang Florida

►Tình trạng : đã mở cửa tháng 8/2014

Phase 4: Trường số 4 tại thành phố Orlando , bang Florida

►Tình trạng : đã khai trương vào tháng 8/2015

Phase 5: Trường số 5 tại thành phố Orlando , bang Florida

►Tình trạng : đã mở cửa tháng 8/2014

Phase 6: Trường số 6 tại  Sarasota , bang Florida


►  Suất đầu tư : 12 suất (full)

►Tống chi phí : 8.000.000$

►Tình trạng: khai trương vào năm 2019

Phase 7: Trường số 7 tại  Kissimmee , bang Florida

►Tình trạng: đã đưa vào hoạt động rất thuận lợi từ tháng 08/2014

Phase 8: Trường số 8 tại  Lake Worth, bang Florida

►Tình trạng : đã mở cửa tháng 8/2014

Phase 9: Trường số 9 tại  Ben Gamla , bang Florida

►Tình trạng : đã đi vào hoạt động và nhận học sinh từ tháng 8/2015

Phase 10: Trường số 10 tại  Hollywood , bang Florida

►Tình trạng : Trường khai trương vào tháng 8/2015, nằm tại số 2025 McKinley St, Hollywood, FL

Phase 11: Trường số 11 tại Boynton Beach, bang Florida.

►  Tình trạng :đã đi vào hoạt động vào tháng 08/2014

Phase 12: Trường số 12 tại Sunrise, bang Florida

►  Tình trạng: Trường khai trương vào tháng 8/2015

http://sun.franklin-academy.org/

Phase 12B: Trường số 12B tại Jacksonville, bang Florida.

►  Tình trạng: đã khai trương vào tháng 8/2018.

Phase 12C: Trường số 12C  tại Pembroke Pines ,bang Florida  (dự án hiện tại)

►  Tình trạng: Dự án đã khai trương vào tháng 08/2016.

Phase 20: KCC - Ocoee Academy Charter School, Florida

Trường có trụ sở tại 1481 East Silver Star Road, Ocoee, Quận Cam, Florida. Đã được vận hành từ năm 2016

Phase 34: Winter Garden

Đã hoạt động 14/08/2017

Phase 44: Silver Palm

Đã hoạt động 08/2018

 

 

 

 

 

 Bài viết xem thêm


Cảnh đẹp nước Mỹ

Tư vấn Online